Sepet

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİMADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi  ("Üyelik Sözleşmesi" veya “Sözleşme” olarak anılacaktır.) BAHÇELERİÇİ MAHALLESİ GARİPLER SOKAK NO:2/B  AMASYA adresinde bulunan DİGİVET YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ  (Bundan sonra “Vet-bazaar” olarak anılacaktır.) ile Üye  (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında, Üye'nin, Vet-bazaar’ın www.vet-bazaar.com isimli web sitesinde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Vet-bazaar ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Vet-bazaar, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.vet-bazaar.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Bu meyanda yine ilgili mevzuat kapsamında Vet-bazaar, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Vet-bazaar, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur.  www.vet-bazaar.com,  web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Vet-bazaar, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Vet-bazaar Üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Vet-bazaar’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını/bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, vet-bazaar tarafından yönetilmekte olan www.vet-bazaar.com  alan  adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Üye’nin statüsüne göre ürün satışı yapabilir, ilan ekleyebilir ve/veya ürün satın alabilir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin amacını, www.vet-bazaar.com  üzerinde mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Üye’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabul edilmesi ile Üye, www.vet-bazaar.com’da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Vet-bazaar tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeye ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Vet-bazaar ve Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Alıcı ve satıcı arasında yapılan gizli anlaşma pazarlık ve alışverişten doğacak her türlü uyuşmazlıktan Vet-bazaar hiçbir suretle sorumlu değildir sorumlu tutulamaz. Üyeler, sadece Vet-bazar dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılara karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.5. Vet-bazaar satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini ayrıca kendi ürettikleri ürünleride satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.6. Vet-bazaar olarak kesinlikle ilaç satışı hizmeti verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bu durumu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt  eder.

2.7. Üye, sitede yayınlanan Satış ve İlan koşullarını, Kullanım koşullarını, “Vet-bazaar’da  Satış Yapma” ve “Vet-bazaar’da Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kuralları’nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın ve Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir.

MADDE 3- TANIMLAR

•    Üye   : www.vet-bazaar.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi kullanıcıdır.

•    Alıcı    : Vet-bazaar ile yaptığı sözleşme kapsamında www.vet-bazaar.com’a  üye olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcı’nın yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir.

•    Satıcı    : Vet-bazaar ile yaptığı sözleşme kapsamında www.vet-bazaar.com.’a  üye olan ve www.vet-bazaar.com üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir.

•    Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Vet-bazaar’ın internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Vet-bazaar’ın  kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.vet-bazaar.com  üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir.

•    Profilim Sayfası: Üye’nin  www.vet-bazaar.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.

•    Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Vet-bazaar  tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.

•    Sanal Pazaryeri: Vet-bazaar’ın , www.vet-bazaar.com üzerinde vet-bazaar’ın  kurallarına uygun olarak Satıcılar’a sağlamış olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

•    www.vet-bazaar.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.vet-bazaar.com alan adına sahip internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve Vet-bazaar’a  ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir.

• Site veya www.vet-bazaar.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya vet-bazaar mobil uygulamasını ifade etmektedir.

MADDE 4- TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.vet-bazaar.com adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması  yeterli olup sözleşmeyi ıslak imza ile imzalayıp tarafımıza göndermeleri gerekmemektedir. Üyelik statüsünün yanı sıra platformda satış yapmak isteyen üyelerin Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması ve ıslak imza ile sözleşmenin imzalanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için vet-bazaar sitesinde talep edilen bilgileri, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Ayrıca vet-bazaar gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Site’de duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin info@vet-bazaar.com adresine e-posta atmaları ve Site kullanımına derhal son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir.

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca vet-bazaar tarafından sunulan Hizmet, sadece ticari şirketlerin, ticari işletmelerin ve sadece ticari ve mesleki amaçlarla işlem yapan tacirlerin ve gerçek kişilerin kullanmasına izin verilen bir hizmet olup; bu kapsam dışında kalan, tacir olmayan (ticari ve mesleki amaçlarla faaliyet göstermeyen) gerçek kişi tüketicilerin Hizmet’ten yararlanması işbu Sözleşme uyarınca açıkça yasaklanmıştır.

Üye, Site üzerinde üyelik oluşturmasının veya herhangi bir işlemde bulunmasının işbu madde uyarınca düzenlenen yasak kapsamında kalmadığını; gerçek kişi tüketici olmadığını; Site üzerinde sadece ticari/mesleki amaçla faaliyet gösterebileceğini; Site üzerindeki hiçbir işleminin tüketici mevzuatı kapsamında kalmadığını ve bu mevzuat uyarınca vet-bazaar’dan herhangi bir talebi olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle vet-bazaar’ın, diğer Üyeler’in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, www.vet-bazaar.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin www.vet-bazaar.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye, vet-bazaar’ın  diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

Üye’nin, Site üzerinden satış yapmak sureti ile Satıcı sıfatına haiz olması halinde Satıcı;
i) Site üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, ürünlerin tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu, ii) ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu, iii) ürünlerde kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir haklarını ihlal etmediğini, iv) yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını beyan ve kabul eder.

Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; vet-bazaar’ın bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlere ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Alıcılar’ı yanıltıcı aldatıcı  nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını; Site’de katalog halinde tanımlı ürünlerden herhangi birini satışa çıkmak istediğinde, satacağı ürünün katalogda belirtilen tüm özellik ve şartlarını sağlayacağını ve katalogdan seçtiği ürünle birebir aynı olacağını beyan ve taahhüt eder.

Satıcı iade işlemlerinde, kedisinin veya gönderdiği ürünün/ürünlerin hasarlı, ayıplı, belirttiği maldan farklı bir ürün olması durumunda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu  kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak gizli ayıpların mevcut olması halinde söz konusu gizli ayıbın ortaya çıkmasından sonra alıcı derhal Satıcı’ya bu bildirimi yapmalıdır.
Alıcı, bu inceleme ve bildirim yükümlüklerine uyması halinde; fatura ile birlikte malın/ürünün iadesi yapılacaktır. Birden fazla ürün alınmış olup ancak birkaçının iade edilmesinin istenmesi halinde iade fatura ile iadenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Satıcı, Alıcı’nın iade kargo ücretini ödemesini istese dahi Alıcı, ürünü karşı ödemeli olarak iade etmelidir.

Bu iade hakkında Alıcı’nın Seçimlik Hakları mevcuttur. Alıcı,
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde para iadesi yapılırken başta yapılmış olan kargo masrafları tarafınıza iade edilmeyecektir.
- İmkân varsa satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteyebilecektir.
Satıcı gizli ayıplı ürünlerden ve dogurduğu tüm sorumlulukları aldıgını kabul beyan ve taahüt eder.
Satıcı yanlış bir ürünün gönderilmesi durumunda, alıcıdan tarafına gelecek kargonun bedelini ve yeni göndereceği ürünün kargo bedelini karşılayacağı kabul eder.

Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerini piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla satışa çıkarmayacağını ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların ve idari mercilerin belirledikleri kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Vet-bazaar’ı hiçbir suretle kendi şahsına, çıkarına, firmasına reklam amacıyla kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu durumun Vet-bazaar yönetimi tarafından fark edilmesi halinde, Vet-bazaar bundan kaynaklı doğacak her türlü zararı satıcıdan tazmin etme hakkı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.  

Satıcı, şahsına yada firmasına ait satış yerinde, deposunda veya online platformlarda hiçbir suretle Vet-bazaar da yayınladığı aynı ürünün  ilan fiyatının en fazla %10 unun altında  ürün fiyatı belirleyemez. Aksi takdirde Vet-bazaar’ ı   reklam amacıyla kullandığı kabul edilecektir. Vet-bazaar bundan kaynaklı doğabilecek her türlü zararı satıcıdan tazmin etme hakkı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Vet-bazaar bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkını saklı tutar.

Satıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca alacağı taksit ve ödeme erteleme sınırlamalarına dair kararlarına uyacağını ve alınan kararlara uygun olarak ürünleri satacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcının ; indirim adı altında önce fiyatları artırıp daha sonra indirim kampanyası adı altında fiyatları indirmeleri ve bununla ilgili devlet denetleme kanalları aracılığı ile yapılacak olan kontrollerde bu durumun tespit edilmesi halinde doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk ile maddi ve manevi doğabilecek cezai işlemlerin kendisine ait olduğunu ve bu sebeplerle Vet-bazaar’ın ödemek zorunda kaldığı tazminatların tamamını sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile kendisine rücu edebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Denetleme kurumlarınca vet-bazaar’a kesilecek tüm cezaları, vet-bazaar satıcıya rücü edecektir. Satıcı bu durumu peşinen kabul ve taahüt eder.

Üye/Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik olarak diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, vet-bazaar’ın  bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye’nin/Satıcı’nın, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde vet-bazaar’ın  işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Üye, Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette vet-bazaar’ın sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde vet-bazaar’a  izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında vet-bazaar’ı  şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve vet-bazaar  marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. Vet-bazaar; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.vet-bazaar.com kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Üye’nin, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle vet-bazaar tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında vet-bazaar sorumlu değildir.

Vet-bazaar, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple vet-bazaar ‘a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, vet-bazaar’da 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site alt yapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

4.8. Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Üye’nin, www.vet-bazaar.com ’deki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir.

Herhangi bir gerçek kişinin Site’ye, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan vet-bazaar’ı haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini vet-bazaar’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile vet-bazaar’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde Vet-bazaar’ın, bütün zararlarını Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, vet-bazaar’ın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda vet-bazaar’ın, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. Vet-bazaar, bu gibi hallerde Satıcı’nın ürünü için Alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. Site üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin vet-bazaar tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye’den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak vet-bazaar’a bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, vet-bazaar anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar,  anılan işlem sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedeli (Alıcı işleme ilişkin Site üzerinden onay vermiş olsa dahi) Satıcı’ya aktarmayacaktır.

Vet-bazaar , bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Vet-bazaar’ın  bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

4.11. Vet-bazaar, www.vet-bazaar.com ‘da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle vet-bazaar, Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca vet-bazaar Satıcı veya Alıcı arasına herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır.

Ancak; vet-bazaar, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen vet-bazaar’a ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir.

Üye’nin, www.vet-bazaar.com ‘da yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içeriğin Vet-bazaar’ın  ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, vet-bazaar ‘a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.12. Vet-bazaar  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun madde 12/2/(b) uyarınca; www.vet-bazaar.com  üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerine ilişkin tahsilat ve transferleri, gönderen veya Alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci sıfatıyla ödeme hizmetlerini doğrudan kendisi sunarak gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Üye, satışını gerçekleştireceği ürünlerin bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda vet-bazaar’ı süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ,beyan ve taahhüt eder.

4.13.   Üye, hem Alıcı hem Satıcı sıfatıyla, Site üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, vet-bazaar’a tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı, www.vet-bazaar.com’un işleyişini sağlamak amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olması kaydıyla, vet-bazaar’ı  temsilci olarak atamaktadır. Alıcılar, ürünlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla vet-bazaar’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu temsil yetkisinin Üye tarafından iptal edilmesi/geri alınması halinde vet-bazaar  üyeliği askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğini iptal etme haklarına sahiptir.

4.14. Üye, www.vet-bazaar.com’da üzerinden herhangi bir Satıcı'dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Satış Sözleşmeleri’nde; Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.15. Vet-bazaar , www.vet-bazaar.com üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerinin tahsilatını bünyesinde sunduğu ödeme hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Vet-bazaar, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerinin, Alıcılar tarafından verilen onaydan sonra en geç 28 (yirmi sekiz) gün bitiminden sonraki gün mesai saatleri içerisinde Satıcılara iletilmesinden sorumludur. Alıcı, ürünün kendine teslim edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, ürüne onay vermiş sayılacaktır. Vet-bazaar bedellerin daha kısa sürelerde Satıcılara iletilmesi şeklinde farklı uygulamalara yer verebilir, bununla beraber herhalde vet-bazaar söz konusu bedelleri Alıcı’nın onayından itibaren 28 (yirmi sekiz) gün boyunca tutma hakkı  saklıdır. Vet-bazaar böylece, www.vet-bazaar.com  üzerinden gerçekleştirilen elektronik  ticaretin güvenilirliğini sağlamaktadır.  Vet-bazaar’ın  satılan ürünlerin ücretlerini Satıcılar yerine tahsil etmesi, hiçbir suretle satıştan sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir.

Vet-bazaar , kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerini Satıcı’nın Site üzerinde belirttiği banka hesabına ödemekle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. İban ve isim uyuşmazlığı sebebiyle oluşabilecek aksaklıklardan vet-bazaar’ın sorumlu olmadığını kabul ve beyan  eder.  Satıcı; ödemelerin Site üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Site’de bildirdiği hesap numarasına vet-bazaar’a  ödeme yapmakla kendisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.16 Vet-bazaar, Satış Sözleşmesi ilişkisinde ve satış işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Vet-bazaar; satıcı, üretici veya ithalatçı sıfatına sahip olmadığından, www.vet-bazaar.com üzerinden satılan ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.17. Üye, satın aldığı ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.

4.18. Üye, üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim almasını müteakip 3 (üç) gün içerisinde ayıbı Satıcıya ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Üye, Satıcıya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamayacak ve satılanı kabul etmiş sayılacaktır. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için www.vet-bazaar.com üzerinden yapılacak ihbar yeterli olacaktır. ihbar için 0534 500 1915  iletişim numarası kullanılacaktır.

4.19. Üye’nin satın aldığı bir üründe ayıp olması halinde, Üye ürünü Satıcıya iade etme hakkına sahiptir. Üye’nin süresinde ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde, ilgili ürünleri iade faturası ile Satıcıya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcıya teslim etmesi gerekmektedir. İadeye ilişkin gönderim masrafları, vet-bazaar’ın  anlaşmalı kargo şirketlerinden biri ile ve ilgili siparişin iadesine özel üretilen anlaşmalı kargo kodu ile gönderilmek koşuluyla Satıcı tarafından karşılanacaktır.

4.20. Üye, ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, ayıplı ürünleri teslim alınmasını müteakip 14 (on dört) gün içinde Üye’nin talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı, Site üzerinde yaptığı bir satışa ilişkin olarak, işbu Sözleşme ve Alıcı ile Satıcı arasındaki Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Alıcı tarafından iade edilen bir ürünün bedelini iade etmediği takdirde, vet-bazaar bu bedeli Satıcı’nın sonraki satışlarına ilişkin olarak hak kazanacağı bedellerden mahsup edebilir.

4.21. Ayıplı ürünlerin iadesinde, mevzuatta öngörülen muayene ve ihbar sürelerine itibar edilecektir.

Üye, öngörülen muayene ve ihbar sürelerine uyulmaması, sürelere uyulmasına rağmen ürünün ayıplı olmaması veya iade/değişim/indirim talebinin haklı bir gerekçe olmaksızın yapılmış olması hallerinde, iade/değişim/indirim talebi kabul edilmeyecek ve Alıcı ödemiş olduğu bedelleri iade alamayacaktır.

4.22.Vet-bazaar, www.vet-bazaar.com üzerinden veteriner üyeler tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %7,5 (KDV ve banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır.  Veteriner  olmayan Üyeler açısından ise (firmalar ve depolar) vet-bazaar’ın hak kazanacağı komisyon oranı vet-bazaar tarafından ayrıca belirlenecektir. Vet-bazaar iş bu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin vet-bazaar tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, vet-bazaar tarafından Site üzerinden veya e-posta yoluyla Üye’ye bildirilecektir. Üye; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Site üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Üye’nin sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

4.23. Vet-bazaar, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca vet-bazaar’a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, vet-bazaar Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üyeye haber vermeksizin bloke edebilecektir.
 
4.24. www. vet-bazaar.com internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üye'den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, www. vet-bazaar.com’un  herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletilebilecektir. Üye, söz konusu duruma onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Üye, www.vet-bazaar.com’u hiç bir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

4.25.1. Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.25.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üyenin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.25.3. www.vet-bazaar.com’da yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması;

4.25.4. www.vet-bazaar.com virüs veya www.vet-bazaar.com veri tabanına, www.vet-bazaar.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.25.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

4.25.6. www.vet-bazaar.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, vet-bazaar’ın önceden yazılı izni alınmaksızın www.vet-bazaar.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.26. Üye www.vet-bazaar.com’da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.vet-bazaar.com’un sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.27. www.vet-bazaar.com.’un veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda vet-bazaar‘ın fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.28. Üye, vet-bazaar’ın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellenmediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. vet-bazaar sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.29. Üye’nin, vet-bazaar’ın önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.30. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.31. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler www.vet-bazaar.com adresinde “Vet-bazaar’da Satış Yapma” ve “Vet-bazaar’da Alışveriş” başlıkları altında bulunmaktadır.

4.32. Mevzuatın, internet sitemizin veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin Satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, vet-bazaar’ın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üyeye rücu etme hakkı mevcuttur. Aynı şekilde satılması yasak ürünlerin satışa çıkarılması ve Site’de ilan edilmesi halinde, vet-bazaar’ın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üyeye rücu etme hakkı mevcuttur.

4.33. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için vet-bazaar’ın Üyeye rücu etme hakkı mevcuttur.

4.34. İşbu Sözleşmede öngörülen iş ve işlemler veya Sözleşmeye aykırılık sebebiyle vet-bazaar  üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye’nin eğer var ise, vet-bazaar nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle vet-bazaar üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. vet-bazaar, işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, zararın doğduğu tarih itibariyle Üyenin mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üyenin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

4.35. Vet-bazaar; Üye tarafından Siteye eklenen ürünleri ve/veya Üye tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. Vet-bazaar, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Üye’nin Site üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Üye herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemez.

4.36. Üye, Site üzerinde; Site dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.37. Vet-bazaar, Site üzerinden, vet-bazaar’ın  kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında vet-bazaar’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.38. Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere vet-bazaar ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde vet-bazaar ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini ve vet-bazaar /Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye; mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Üyeler’i Site haricindeki başka internet sitelerine yönlendirmeyeceğini; Site üzerindeki alışveriş işlemlerini Site haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, vet-bazaar anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir.

Bu durumda vet-bazaar ’ın , Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme ’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

4.39. Üye, diğer Üyeler ’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.40. Üye’nin, Site'ye üye olurken belirlediği kullanıcı ismi de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye, üçüncü şahısların kişilik, telif, marka, ticari unvana ilişkin haklarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmeyen bir kullanıcı ismi belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.41. Üye, Site üzerinde diğer Üyeler’e ve/veya diğer Üyeler’in ilanlarına/ürünlerine ilişkin olarak vet-bazaar’ın belirlediği koşullarda puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir.

Üye tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde diğer Üyeler ve Site’ye giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir.

Üyeler tarafından Site üzerinde eklenen söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile vet-bazaar’ın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

vet-bazaar söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan, değerlendirme ve yorumlar açısından sadece yer sağlayıcı olan vet-bazaar’ın, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.42. Alıcı, satın almış olduğu ürünü sadece mevzuatta öngörülen ayıp hükümleri kapsamında veya Satıcı’nın iade talebini açıkça kabul etmesi halinde iade edebilecektir. Bahsi geçen hususlar dışında Alıcı’nın ürünün iadesini talep etme veya siparişini iptal etme hakkı bulunmamaktadır.


MADDE 5- GİZLİLİK

5.1. Vet-bazaar , www.vet-bazaar.com’da Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

Vet-bazaar Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.vet-bazaar.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, vet-bazaar ’a info@vet-bazaar.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.


VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Vet-bazaar         | DİGİVET YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ
Adres            : BAHÇELERİÇİ MAHALLESİ GARİPLER SOKAK NO:2/B AMASYA
Telefon            : 0534 500 1915
İnternet Adresi        : www. vet-bazaar.com
Elektronik Posta Adresi    :info@vet-bazaar.com

5.2. Üye’nin www.vet-bazaar.com ’a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin vet-bazaar’ın  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, vet-bazaar işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte ve www.vet-bazaar.com sitesinde erişime sunulmaktadır.

5.3. Vet-bazaar ile paylaşılan kişisel veriler, vet-bazaar gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Vet-bazaar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak vet-bazaar veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Vet-bazaar, markası ve logosu, www.vet-bazaar.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak vet-bazaar tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen vet-bazaar’ın mülkiyetinde bulunmaktadır.

Üye, vet-bazaar ‘ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır ve hiç bir suretle bu vb. işlemlemlerde aracı, ilişkisi, bağı olmayacaktır. Fikir beyan etmeyecektir. Üye, www.vet-bazaar.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda vet-bazaar ‘ın izni olmadan kullanamayacaktır. Vet-bazaar ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in sunulması ve vet-bazaar’ın  tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye; bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında vet-bazaar tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca vet-bazaar’a  izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya www.vet-bazaar.com ’un mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, vet-bazaar’ın  ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, vet-bazaar, üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye’nin, eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. Yoksa üye den doğrudan temien etme veya icra etme hakkına sahiptir. Bu hakkı vet-bazaar saklı tutar. Vet-bazaar  işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Üye’nin zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

6.2. Vet-bazaar, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkanın ve iş gücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Vet-bazaar’a  yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, vet-bazaar ‘a info@vet-bazaar.com  e-posta adresinden ulaşabilecektir.

6.3. Üye site üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca vet-bazaar üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta vet-bazaar ‘ın Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Vet-bazaar, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve  www.vet-bazaar.com’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve alan adı da dahil her türlü politikayı hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.vet-bazaar.com’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Üye  yapılacak olan bu değişikliklere onay verdiğin peşinen kabul ve beyan eder.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, vet-bazaar ‘ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla vet-bazaar ‘ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır.  

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde vet-bazaar’ın  işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, vet-bazaar ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin vet-bazaar ‘ın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, info@vet-bazaar.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde vet-bazaar satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının elverdiği ölçüde teknik destek verebilecektir.


MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya vet-bazaar üzerinden Madde 9’da beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, vet-bazaar’a  iletilmesi halinde vet-bazaar  sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Amasya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda – vet-bazaar’ın  resmi defter ve ticari kayıtlarıyla vet-bazaar ‘ın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1 İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde vet-bazaar’ın  zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle üyeliği vet-bazaar tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Site üzerinde üyelik oluşturması da  vet-bazaar tarafından engellenebilecektir.

Site üzerinde ürün satın aldığında, ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

Vet-bazaar, Üye’nin Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye’ye rücu edecektir.

Vet-bazaar dilerse bu bedelleri; Üye’nin Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri vet-bazaar tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12.3. Vet-bazaar, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği Hizmet’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet’i ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir, Site’ye üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Vet-bazaar’ın  işbu madde uyarınca Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye’nin Sözleşme’nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (işbu Sözleşme, Satış Sözleşmesi veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye’ye aktaracaktır.

12.4. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

12.5. Veteriner Hekimi  Üye’nin, veteriner kliniği/poliklinik/hastahane faaliyetinde bulunabilmesi için sahip olduğu ruhsat herhangi bir sebeple sona ererse Üye, en geç ruhsatın sona erdiği tarih itibariyle Site üzerindeki üyeliğine son vereceğini ve üyeliğin sonlandırılması ile birlikte işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- CEZAİ İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR

13.1.Satıcı, Vet-bazaar’ı hiçbir suretle kendi şahsına, çıkarına, firmasına reklam amacıyla kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu durumun Vet-bazaar yönetimi tarafından farkedilmesi halinde, ilk seferinde uyarma ikinci defa aynı hatanın tekrarlanması durumunda üyeliği askıya alınacaktır veya üyelik silinecektir. Satıcı böyle bir durumun yaşanması halinde verilecek olan üyeliğin askıya alınması veya silinmesi cezasını kabul taahüt ve beyan eder.

13.2.Satıcı, şahsına yada firmasına ait satış yerinde, deposunda veya online platformlarda hiçbir suretle Vet-bazaar da yayınladığı aynı ürünün  ilan fiyatının en fazla %7,5 unun altında  ürün fiyatı belirleyemez. Aksi takdirde Vet-bazaar’ ı   reklam amacıyla kullandığı kabul edilecektir ve madde 13.1’i uygulanacaktır. Satıcı böyle bir durumda verilecek cezayı kabul taahüt ve beyan eder.


13.3. Satıcı, hatalı veya yanlış stok bilgileri, yanlış miad girilmesi ve yanlış son kullanma tarihinin girilmesi durumlarında satıcıdan vet-bazaar puanlama sisteminden düşülecek olup, satıcıya her işlem için işlem başına 10 TL hak edişinden kesilecektir. Alıcının isteği doğrultusunda ürün iadesi veya değişimini yapacaktır. Tüm bu maddelere uymayı satıcı kabul beyan ve taahüt eder. Uygulanacak ceza 2022 yılından itibaren takip eden yıllarda TEFE ve TÜFE oranında otomatik olarak arttırılacaktır.

13.4. Satıcı hiç bir suretle vet-bazaar.com’u aradan çıkartıp, alıcı ile direkt temasa geçip kendi ürünlerini satmaya çalışmayacağını kabul beyan ve taahüt eder. Vet-bazaar tarafından bu durumun tespiti halinde madde 13.1 geçerli olacaktır. Satıcı bu durumu kabul beyan ve taahüt eder.

13.4.1. Alıcı, satıcının vet-bazaar’ı reklam amacıyla kullandığının tespitinde ve satıcının kendisi ile direkt temas kurması halinde vet-bazaarı uyarması, yardımcı olması ve bu olayın ispatlanması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması durumunda alıcıya, satıcıdan almış olduğu ürün bedelinin %10’u oranında indirim yapılacaktır.


MADDE 14- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

SÖZLEŞMELER VE SÖZLEŞMEYE AİT MADDELER VET-BAZAAR SİTESİNDE ORJİNAL HALİ İLE YAYINLANMIŞTIR. ORJİNAL HALİNDEN, GEREK ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKSE ELLE YAPILAN DÜZELTMELERDEN VET-BAZAAR SORUMLU DEĞİLDİR. YAPILAN BU DÜZELTMELER SONUCU OLUŞABİLECEK İHLALLERDEN VET-BAZAR KESİNLİKLE SORUMLU DEĞİLDİR. TÜM HUKUKSAL İŞLEMLERDE SÖZLEŞMELERİN ORJİNAL HALLERİ BAZ ALINACAKTIR. ÜYE TÜM BU SORUMLULUKLARI KABUL ETTİĞİNİ BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
VET- BAZAAR TARAFINDAN DAHA SONRA YAPILAN DÜZELMELER ÜYELERE DUYURULACAK, ELEKTRONİK İMZA ALINACAKTIR.

Sanal Mağaza Açılışı ve üyelik İçin Gerekli Belge Listesi
Serbest veteriner hekimler;
1. Vergi levhası fotokopisi
2. Diploma fotokopisi
3. İban ve banka bilgileri (bilgilerin doğruluğunu isim ve iban uyuşmazlığına dikkat edin)


Şahıs şirketi veya çoklu ortaklı iseniz:
1. Ortaklık sözleşmesi
2. İmza sirküleri, şirket yetkilisinin
3. Vergi levhası
4. Ortakların diploma fotokopisi
5. İban ve banka bilgileri (bilgilerin doğruluğunu isim ve iban uyuşmazlığına dikkat edin)


Satıcı konumundaki firmalar:
1. Vergi levhası fotokopisi
2. Depo konumundaki firmalar için depo ruhsatı
3. Firmaya ait iban ve banka bilgileri (bilgilerin doğruluğunu isim ve iban uyuşmazlığına dikkat edin)