Sepet

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi
MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI:
Ticari Unvanı: ********
Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.
ALICI:
Adı - Soyadı: *******
Adresi: *******
Telefon: *********
E-Posta: ***********
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1 KONU
İşbu Sözleşme’nin konusunu; Aracı Hizmet Sağlayıcı olan ÖZLÜ VETERİNER TARIM HAYVANILIK LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “vet-bazaar” olarak anılacaktır.) ait www.vet-bazaar.com alan adlı internet sitesi üzerinden (“websitesi”), Alıcı tarafından, Satıcı'ya ait Mal veya Hizmetin satın alınmasına yönelik olarak elektronik ortamdan sipariş verilmesiyle birlikte Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Malın veya Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak yukarıda beyan edilen mevzuatlar kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.
2.2 KAPSAM
İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Vet-bazaar ile akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Vet-bazaar’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan etmektedirler.
MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER
3.1. Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Vet-bazaar’ın Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
Taraflar, Vet-bazaar’da 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiklerini ve bu kapsamda bir taleplerinin bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sair mevzuat kapsamında Vet-bazaar; Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak hareket etmektedir. İşbu sebeple; taraflar Vet-bazaar’ın, Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri, bilgileri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul etmektedirler. Ayrıca; Vet-bazaar ile Satıcı veya Alıcı arasında herhangi bir acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir hukuki ilişki mevcut değildir.
Satıcı, vet-bazaar.com adresinde yer alan Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemi işleyişinin sağlanması amacıyla satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, madde 12/2/(b)’ye uygun bir şekilde nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Vet-bazaar'u temsilci olarak atadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.2. Elektronik ortamda alınan Ürünlerin/Hizmetlerin temel özellikleri (türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti, fiyatın hesaplanma usulü, toplam bedel, teslimat masrafları önceden belirlenemiyorsa buna ilişkin ek maliyet doğabileceği bilgisi aşağıda belirtildiği gibidir) vet-bazaar.com internet sitesinde açıkça yer almaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilmektedir.
3.3. Malın peşin satış fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
3.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ile türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti, fiyatın hesaplanma usulü, toplam bedel, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslimat masrafları önceden belirlenemiyorsa buna ilişkin ek maliyet doğabileceği bilgisi aşağıda belirtildiği gibidir;

Teslimat Adresi: ************************************************************************************
Teslim Edilecek Kişi Ve Telefon Numarası: *********** - *************
Madde 3.4’te yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları Alıcı karşılamayı kabul etmektedir. Ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Alıcı kabul etmektedir.
3.5. Ödeme Şekli ve Planı: Söz konusu ürün bedeli, Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında satıcı adına, Vet-bazaar tarafından Alıcı'dan tahsil edilmektedir. Alıcı ürünün bedelini ödeyerek, Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemi aracılığıyla ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacak ve alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
Bu kapsamda, Alıcı sipariş vermek istediği ürünleri kredi kartı, debit kart, BKM, vb. gibi ödeme araçlarıyla taksitle veya tek çekim şeklinde satın alabilecektir. Ancak taksitle satışı hukuken yasaklanmış olan bazı ürünlerde taksit imkânı sağlanmamaktadır.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.6. Satıcının ürünlerinin Alıcı tarafından vet-bazaar.com adresinden satın alınması ile birlikte, sipariş Satıcı onayına gidecek, Satıcı’nın onaylaması ile ürün Kargoya hazır hale gelecektir. Alıcı’dan bedel tahsil edilecek ve fakat Alıcı’nın ürünleri teslim alıp site içerisinden onaylaması ile birlikte tahsil edilen bedel Vet-bazaar Satış Ortaklığı bedeli düşüldükten sonra Satıcı’nın hesabına gönderilecektir. (Satıcının verdiği IBAN numarasına site içerisinde belirtilen Satıcı Kuralları çerçevesinde belirlenen süre içerisinde peşin olarak tek seferde yatırılacaktır.)
Vet-bazaar, aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olup satıcı üyeler tarafından verilen banka hesaplarının kime ait olduğunu kontrol etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. (Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik madde 6) Satıcının hak edeceği bedel Satıcı tarafından Siteye verilen banka hesabına yatırılacak olup, bu hesabın yanlışlığı, başka kişilere ait olması gibi herhangi bir durumda Vet-bazaar sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi hata veya noksanlıklardan ötürü Satıcı tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
3.7. Teslimat Şekli: Sözleşmenin Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile birlikte işbu sözleşme yürürlüğe girecektir. Siparişin tamamlanarak ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Satıcı’dan alınmış olunan mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle işbu sözleşme ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir.
Alıcı, sipariş verirken yukarıda bahis olunduğu üzere adres bilgilerini tam ve eksiksiz bir şekilde web sitesine girişini sağlamakla yükümlüdür. Alıcı tarafından sözleşme konusu her bir ürüne ilişkin Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemi kredi kartı, debit kart, BKM, vb. araçlarla yapılmasından sonra sipariş Satıcı tarafından Alıcının adresine gönderilecektir.
Nitekim ödemenin gerçekleşmesinden sonra, Satıcı mal/hizmetin bedeline ancak Alıcının Gönderilen ürünü ve/veya hizmeti teslim alması ve ürün ve/veya hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun olması halinde kavuşmuş olacaktır. Zira Alıcı, ürün ve/veya hizmet bedelinin Satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verecektir.Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir adrese teslim edilecek ise, teslim edilecek adreste ilgili kişinin bulunmamasından veya teslimattan imtina edilmesinden Satıcı ve/veya Vet-bazaar sorumlu tutulamayacaktır. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi vet-bazaar'ın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edecektir.
Satıcı, vet-bazaar.com internet sitesi üzerinden vet-bazaar'ın anlaşmalı olduğu kargo firması seçerek gönderiyi yapabileceği gibi satıcı kendi anlaşmalı kargo firması üzerinden de kargolama işlemini yapabilektir. Satıcı, vet-bazaar'ın belirlediği kargo kampanyalarından birini seçebilecek veya seçmeyebilecektir.
vet-bazaar'ın anlaşmalı olduğu kargo firması için özel bir tutar belirlenmiş olup Alıcı’dan ona göre birim fiyat alınacaktır. Vet-bazaar'ın anlaşmalı olmadığı bir kargo firması seçildiği takdirde Alıcı’dan tahsil edilecek olan kargo tutarı farklı olabilmektedir. Her halükarda kargo tutarı Alıcı’dan tahsil edilecektir.
Vet-bazaar’da dört farklı bedava kargo kampanyası bulunmaktadır. Satıcılar kendi istekleri doğrultusunda;
- “0 TL üzeri bedava kargo”,
- “350 TL üzeri bedava kargo”,
- “500 TL üzeri bedava kargo”,
- “700 TL üzeri bedava kargo” veya
- “1000 TL üzeri bedava kargo” seçeneklerinden birini seçebilir.
Bu tutarların üzerindeki siparişlerin kargo ücreti satıcı tarafından ödenir.
Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla teslimata ilişkin değişiklikler, kampanyalar belirlenebilir ve bu kampanyaların içerikleri web sitesinden Alıcı’ya duyurulacaktır.
Kargoya ilişkin olarak zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak, Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve hasarsızlık durumunun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. Paket, Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olacaktır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Vet-bazaar aracılığıyla, Satıcı’ya bildirilecektir.
Alıcı tarafından herhangi bir nedenle mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.
Satıcı tarafından malın kargoya verilmesinden sonra ancak Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcının siparişi/siparişleri iptal etmesi halinde kargo bedelinden tamamen Alıcı sorumlu olacaktır.
MADDE 4 - ÖZEL HÜKÜMLER
4.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı, sipariş vermesi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödeme yapacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
Ödeme tutarı, alıcıların ürünlerin ellerine güvenli bir şekilde ulaştığını onayladıkları ve teslim sürecine bir itirazı olmadığı takdirde en erken ödeme tarihinden tam 7 gün sonra olmak koşulu ile alıcının onayından 14 gün sonra hesabınıza otomatik olarak aktarılır. Alıcının gelen ürüne 3 gün içinde onay vermememsi durumunda kargonun alıcıya teslim edilme tarihinden 14 gün sonra hesabınıza otomatik olarak aktarılır.  Olası bir gecikme sebebiyle alıcı kargoyu bir haftadan uzun bir sürede teslim aldığını belirtirse, gelen ürünlerin kontrollerini yapıp onay vermesini takiben ödeme tutarı satıcıya 14 günlük süre hesap edilip kalan gün sayısının bitimi itibari ile hesabına aktarılır.
4.2. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda onaylayarak Vet-bazaar aracılığıyla bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri (ön bilgilendirme formu ile) elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
(Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait; isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın; temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, fiyatın hesaplanma usulü, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, iade ve iptal hakları, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir. )
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle ALICI, Sitede listelenen sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedel ile vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini elektronik ortamda peşinen kabul etmektedir.
4.3. Keza yine Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu vet-bazaar.com’deki sipariş, gizlilik politikası, ödeme, kullanım, iade ve iptal koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.4.Alıcı, tarafından herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.5. Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak sağlam, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Vet-bazaar aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla, bu ürünler sebebiyle Alıcı’nın karşılaşabileceği hukuki ya da herhangi bir sorun ve zararlardan sorumlu değildir. Satıcı, siparişin kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Bu süre her halükârda 30 günü geçemez. Bu süre sonunda edimin yerine getirilmemesi durumunda Alıcı, sözleşmeyi feshedebilecektir.
Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Alıcı’ya 4/12/194 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.
4.6.Satıcı, mücbir sebepler, mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesini imkânsızlaştığı veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı, bildirim tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.
Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ve bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Vet-bazaar bu süreçlerin hiçbir şekilde muhatabı olmadığından bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4.7. Satıcı, malın Alıcı veya Alıcı’nın belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Malın Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alınmasından itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan ise Satıcı sorumlu değildir.
4.8. Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemine ödenmemesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olan sözleşme konusu ürünün bedelini 3 gün içerisinde Vet-bazaar Güvenli Ödeme Sistemi’ne ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde 10 gün içerisinde ürünü Satıcı’ya göndermek zorundadır ve bu tür durumlarda gönderi giderleri Alıcı’ya ait olacaktır.
4.9. Vet-bazaar, Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.
4.10.1 Alıcı’nın ürünleri ayıp nedeniyle iade etmesi durumunda, Alıcı tarafından ödenmiş olan satın alma bedeli iade edilecek ancak ilk satın alma ile ilgili teslimat masrafları, kargo bedeli iade edilmeyecektir. Benzer bir şekilde, nakliye riski ve iade masrafları da Alıcı’ya ait olacaktır.
Alıcı’lar her ürünü teslim alındığı şekliyle teslim etmek durumundadır. Marka etiketleri, sertifikalar, çıkartmalar, özel paketlemeler, barkodlar, vb. üzerlerinde her ne var ise ürün iadesi yapılırken onlarla birlikte iade edilmelidir.
Alıcı, ürünlerin durumunu makul sürede (üç gün içinde) imkan bulur bulmaz incelemeli ve eğer ürünler ayıplıysa bunları derhal Satıcı’ya bildirmelidir. Ancak gizli ayıpların mevcut olması halinde söz konusu gizli ayıbın ortaya çıkmasından sonra derhal Satıcı’ya bu bildirimi yapmalıdır. Alıcı, bu inceleme ve bildirim yükümlüklerine uyması halinde aşağıdaki hakları kullanabilir.
Alıcı, ürünlerin durumunu makul sürede imkan bulur bulmaz incelemeli ve eğer ürünler ayıplıysa bunları derhal Satıcı’ya bildirmelidir. Ancak gizli ayıpların mevcut olması halinde söz konusu gizli ayıbın ortaya çıkmasından sonra derhal Satıcı’ya bu bildirimi yapmalıdır. Alıcı, bu inceleme ve bildirim yükümlüklerine uyması halinde aşağıdaki hakları kullanabilir.
Fatura ile birlikte malın/ürünün iadesi yapılacaktır. Birden fazla ürün alınmış olup ancak birkaçının iade edilmesinin istenmesi halinde iade fatura ile iadenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Satıcı, Alıcı’nın iade kargo ücretini ödemesini istese dahi Alıcı, ürünü karşı ödemeli olarak iade etmelidir.
Bu iade hakkında Alıcı’nın Seçimlik Hakları mevcuttur. Alıcı,
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde para iadesi yapılırken başta yapılmış olan kargo masrafları tarafınıza iade edilmeyecektir.
- İmkân varsa satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteyebilecektir.
4.10.2. Satıcının yanlış ürün yollama durumunda da Alıcı, işbu iade hakkından yararlanabilecektir. Bu durumlarda ise iade kargo ücretini Satıcı ödeyecektir.
4.11. Satıcı ve Vet-bazaar, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.
MADDE 5 - MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, vet-bazaar’a durumu öğrendikten itibaren 3 gün içinde derhal yazılı (örn: mail yoluyla) olarak veya telefon yoluyla bildirecektir. İşbu sözleşmenin 4. maddesinin 9. fıkrası hükümleri saklıdır.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
MADDE 6 - FATURA BİLGİLERİ
Sipariş faturası ve ilgili detaylar Satıcı tarafından Alıcıya gönderilecektir.
MADDE 7 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
MADDE 8 - ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ
Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin vet-bazaar'ın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, info@vet-bazaar.com.tr adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Vet-bazaar satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir.
MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
9.1. Mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Vet-bazaar üzerinden madde 8’de beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, Vet-bazaar’a iletilmesi halinde Vet-bazaar sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
9.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, AMASYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 10 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın ve vet-bazaar'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
MADDE 11 - YÜRÜRLÜK
11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından ÖDEME BUTONUNA basılmış olunan tarihte, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
İletişim Hızlı Dönüş
Her tür soru ve öneriniz için (Kişisel Verilerinizin kullanımı dâhil) iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.
Aracı Hizmet Sağlayıcı: info@vet-bazaar.com.tr
Telefon: 0534 500 1915